Natpisna ploča naziv ulice- plexi sa bijelom folijom