Rezanje slova iz srebrnog reflektirajućeg materijala